27 Nisan 2023

Bir amelin kabûlünün işareti, onu yine bir sâlih amelin takip etmesidir. Kabul edilmediğinin işareti de onu kötü bir fiilin takip etmesidir. Bundan daha kötüsüyse, bir iyilikten sonra gelen kötülüğün o hayrı yok etmesidir.