26 Temmuz 2014 Cumartesi

Oruç; zühd ve riyâzat tâlimidir. Maldan ve candan fedakârlık eğitimidir. Bugün maalesef, lüks, israf, oburluk, güç gösterisi ve nefsânî ihtirasların arttığı bir devirdeyiz.

Hâlbuki oruç ibadeti bizlere, fânî nîmetlerin bir gün tamamen elinden alınacağı bir âhiret yolcusu olduğumuzu hatırlatır. Böylece, nefsânî zevklere takılıp kalmamayı, helâlleri bile asgarî seviyede kullanıp kifâyet miktârıyla yetinmeyi ve dünyevî imkânları âhiret sermâyesi kılabilmeyi telkin eder.