26 Şubat 2023

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; ümmetinin, Allah için gösterilecek gayretlerden gâfil kalmaması ve vaktini boşa geçirmemesi için, zaman zaman şöyle buyururdu:

“Ey ümmetim!

  • Bugün bir yetim başı okşadınız mı?
  • Bugün bir aç doyurdunuz mu?
  • Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu?
  • Bugün bir cenâze teşyiinde bulundunuz mu?” (Bkz. Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 12)

Böylece ümmetini, içtimâî hizmetlerle din kardeşlerinin dert ortağı ve tesellî kaynağı olmaya teşvik ederdi.