26 Şubat 2023

Hakk’a kulluk; namaz, oruç gibi şahsî ibadetlere ilâveten; din kardeşlerini düşünmek, cömertlik, Allah yolunda gayret gibi içtimâî kulluk vazifelerini de ihtivâ eder. Zira Cenâb-ı Hak, mü’minlerin birbirini yıkayan iki el gibi yekdiğerini koruyup kollamalarını arzu buyurmuştur.