26 Şubat 2018

Tebliğ, müslümanın hayatında son derece mühim bir vazifedir. Lâkin bu vazifeyi; liyâkatsiz, dikkatsiz, sun’î ve gayr-i ciddî olarak îfâya kalkışmak, “kaş yapayım derken göz çıkarmak” kabîlinden, telâfisi imkânsız kayıplara sebebiyet verebilir. Bu ise ağır bir uhrevî vebaldir.