26 Ocak 2015

Hazret-i Mevlânâ buyurur:

“Köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez.”

Mânevî değerlere saldıran, mukaddesâta, ulvî kıymetlere, peygamberlere ve Hak dostlarına dil uzatan nâdanlar, onların yücelik ve şerefine halel getiremezler. Bu menfî tavırlarıyla ancak kendi sefâlet ve hüsranlarını artırmış, âhiretteki azaplarını çoğaltmış olurlar.