26 Nisan 2023

Rabbimiz;

“Emrolunduğun gibi istikâmet üzere ol!” (Hûd, 112) buyurmaktadır. Ramazân-ı Şerîf, yaşattığı “takvâ” hayatı ile istikâmet bulmanın en feyizli mevsimiydi. Bu itibarla;

İstikâmeti korumak; Ramazân-ı şerîften sonra, o mübârek mevsimde kazanılanları kaybetmemektir.

İstikâmeti korumak; Ramazan vesîlesiyle başlanan sâlih amelleri devam ettirebilmektir.

İstikâmeti korumak; Ramazan hürmetine edilen tevbeleri muhafaza etmektir. Hata, günah ve isyanlara tekrar dönmeme kararlılığını gösterebilmektir.