25 Haziran 2017

Bayram, takvâ üzere ihyâ edilen Ramazan günlerinin uhrevî bir şehâdetnâmesidir. Bayram, aslâ nefsânî bir sevinç ve tâtil günü değildir. Bilâkis bayramlar, İslâm kardeşliğini toplum plânında yaşayıp yaşatmak için verilmiş ictimâî ibadet günleridir.