23 Mart 2018

Üç aylar, Cenâb-ı Hakk’ın kullarına olan muhabbet ve merhametinin muktezâsı olarak ilâhî af, mağfiret, rahmet ve bereketini bol bol ihsân ettiği müstesnâ bir lûtuf mevsimidir.

Elhamdülillâh, Regâib kandilini idrâk ettik. Nasîb olursa önümüzde Mîrac ve Beraat gibi kandiller bulunuyor. Daha sonra ise -inşâallah- ilâhî rahmetin âdeta tuğyân ettiği Ramazân-ı Şerîf gelecek. Onun içinde de bin aydan daha hayırlı bir mânevî hazine olan Kadir Gecesi var.

Demek ki Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ, biz kullarına ilâhî lûtuf ve ihsanlarına nâil olalım diye pek çok fırsat kapıları açıyor. En ufak bir hediye verene teşekkür etmek bir vicdan borcu iken, Cenâb-ı Hakk’ın bu müstesnâ hediyelerine mukâbil ne kadar şükretmeliyiz?..