23 Ağustos 2023

Mü’min; medya ve internette kendi fazîlet ve takvâsını arttıracak mecrâları takip etmeli. Gönül dünyasını karartan, kalbe gaflet ve kasvet veren yayınlardan titizlikle sakınmalı. Kimliği meçhul kaynaklardan yayılan ifsâd edici beyanlara aslâ îtibar etmemeli.

Zira günümüzde, yapay zekâ marifetiyle, -maalesef- istedikleri kişinin konuşmalarını hece hece kesip kopyalayarak, iftiraya sebebiyet verecek mâhiyette bir araya getirebiliyorlar. Böylece, hiç sarf edilmemiş sözleri, sanki söylenmiş gibi gösterip, garazkârâne bir tutumla yayabiliyorlar. Bu durum, pek çok sahtekârlık, dolandırıcılık ve sûistimallere de zemin hazırlıyor.

Dolayısıyla din kardeşlerimiz, sosyal medyada karşılaştıkları her paylaşıma hemen inanmamalı, onları dâimâ îman firâsetiyle, âdeta bir hakikat eleğinden geçirmeli. Zira Cenâb-ı Hakk’ın şu tâlimatı, bilhassa günümüzde çok daha büyük bir ehemmiyet arz ediyor:

“Ey îmân edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (el-Hucurât, 6)

Bu vesîleyle kıymetli kardeşlerimize, resmî internet sitemiz olan;

www.osmannuritopbas.com ile,

câmiâmızın resmî yayınları olan;

www.hudayivakfi.org

www.erkamradyo.com

www.islamveihsan.com

adreslerini takip etmelerini tavsiye ederiz.