22 Ekim 2015

Garip ve kimsesizlere acı; fakat zâlimlere daha fazla acı!.. İnsanlığa veda eden kapitaliste, işçisinin ve emri altındakinin hak ve hukukunu çiğneyen gaddar patronun sefil rûhuna ve; “Acıyın bize!” feryatlarını duymayan sağırlaşmış kalplere bilhassa acı!

Bu acımadan kastedilenin de; onları îkaz etmek, yanlışlarını kavratmak, zulümlerini engellemek ve onlara merhameti öğretmek olduğunu unutma!..