21 Haziran 2016

Ramazân-ı Şerîf, ilâhî affın âdeta tuğyân ettiği bir arınma mevsimi… Fakat nasıl ki taşa, çöle veya denize yağan nisan yağmurunun hiçbir faydası olmazsa, Ramazân-ı Şerîf’in hakîkatine erebilmek için de, bu aya mahsus olan oruç, terâvih, zekât, fitre, Kadir gecesi gibi gufrân yağmurlarından güzelce istifâde etmek zarûrîdir. Ramazân-ı Şerîf’i bütün bir yıl boyunca kaybettiklerimizi telâfî ve yanlışlarımızın kefâretini ödeme mevsimi bilip onun rahmet ve mağfiret fırsatlarından istifâdeye çalışmalıyız.