20 Nisan 2017

Süleyman Çelebi:

“Bir aceb nûr kim Güneş, pervânesi…” diyerek Güneş’in dahî Fahr-i Kâinât Efendimiz’in etrafında âdeta pervâne olduğunu mecâzen ifade ediyor. Kalpleri zulmetten nûra kavuşturmanın yegâne yolu, O Hidâyet Güneşi’ne pervâne olabilmektir.