20 Nisan 2016

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-ʼin 24 saati, Rabbine tâat ve ümmetine hizmet içindi. Ashâb-ı Suffeʼnin ve diğer ashâbın hocasıydı. Yani hem bedenî hem de zihnî melekeleriyle dâimâ zaman ve emek sermayesinden infak hâlindeydi. Kuba Mescidi ve Mescid-i Nebevîʼnin inşâsında bizzat taş taşıdı. “Siz taşımayın, biz, sizin için de taşırız.” diyenlere; “Siz Allâhʼa benden daha çok muhtaç değilsiniz.” buyurdu ve hizmetine devam etti. (Semhûdî, I, 333)