19 Mart 2023

Hadîs-i kudsîde buyruluyor:

Kıyâmet günü Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyuracaktır:

“−Ey Âdemoğlu! Ben hasta oldum, Ben’i ziyaret etmedin!”

Kul diyecek ki:

“−Ey Rabbim, Sen Âlemlerin Rabbi iken, ben Senʼi nasıl ziyaret edebilirdim?”

Cenâb-ı Hak buyuracak:

“−Falan kulum hastalandı, fakat sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun, eğer onu ziyaret etseydin, yanında Benʼi bulacaktın!..(Müslim, Birr, 43)

Gelin bu hadîs-i kudsî ışığında, elimizin uzanabildiği her yerdeki muzdarip din kardeşlerimizin dertleriyle dertlenelim. Onlar için hem kalbî, hem de fiilî duâlarda bulunalım. Zira din kardeşliği, hepimiz için ilâhî bir imtihan ve bir âhiret mesʼûliyeti…