19 Mart 2018

Çanakkale’de yedi düvele karşı yiğitçe çarpışan şanlı askerimiz, sadece kahramanlık ve cesaret destanı değil, aynı zamanda bir de fazîlet destanı yazmıştır. Zira onlar, gönüllerindeki engin îman nûru sayesinde Cenâb-ı Hakk’ın yardımına mazhar olmuş ve:

“Ey îman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebât edin ve Allâh’ı çok anın ki başarıya ulaşasınız.” (el-Enfâl, 45) âyet-i kerîmesinin canlı bir misâli olarak tarihe nakşolmuşlardır.

Bugün de o mübârek ecdâdın yiğit torunları, Afrin’de benzeri bir fazîlet destanı yazmaktadırlar. Onların muzafferiyeti ve vatanımızın selâmeti için duâ edip Fetih Sûresi okumayı ihmâl etmeyelim.