19 Ağustos 2016

Cüneyd-i Bağdâdî Hz. buyurur:

“Bir kişiyi havada uçarken görseniz, hâli Kitap ve Sünnet’e uymuyorsa bu bir (kerâmet değil) istidraçtır.”