18 Mart 2023

Allah için olan gerçek dostluk, iki insanın bir kalpte yaşaması gibidir. Cenâb-ı Hak, kardeş kıldığı mü’minlerin birbirini yıkayan iki el gibi olmasını istemiş, onları birbirine zimmetlemiştir.

–Zayıflar, güçlülere…

–Fakirler, zenginlere…

–Hastalar, sıhhatlilere…

–İrşad bekleyenler, irşâd ehli mü’minlere zimmetlidir.

Bütün güçlü, zengin ve bilgili olanlar da; ihtiyaç sahibi kardeşlerinin duâsına muhtaçtır.