18 Mart 2023

Genç nesillerimizin; en kıymetli hazinemiz olan millî ve mânevî değerlerimize sahip çıkma şuuruyla yetişmeleri elzemdir. Şair Mehmed Âkif, bu mesʼûliyeti ne güzel hulâsa eder:

Sahipsiz olan memleketin batması haktır,
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır…

Bu vesîleyle, 108. sene-i devriyesinde bulunduğumuz Çanakkale başta olmak üzere, tarihimizden bugüne kadar dîn ve vatan uğrunda canlarını seve seve fedâ eden aziz şehidlerimizi hürmet, minnet ve duâlarla yâd ediyor, Allah’tan rahmetler niyâz ediyoruz.