17 Mart 2023

Merhamet; dünyada vicdan huzuru, âhirette ise ebedî saâdet müjdesidir.

Mü’min bilir ki; “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Buhârî, Edeb, 18) Elinde imkân varken bencillik ve cimrilik edip muhtaca sırt çevirene, en muhtaç olduğu zamanda sırt çevrilir.

Kulun en ufak bir hayra dahî en fazla muhtaç olacağı zaman, şüphesiz ki mahşer günüdür. O gün ilâhî rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için, bugün Allâh’ın kullarına şefkat ve merhamet göstermeyi ganimet bilmeliyiz.