17 Mart 2023

Güneş için ısıtmamak nasıl imkânsız ise, yük­sek ruhlar için de insanlara ve mahlûkâta acımamak, cömertlik ve fedakârlıktan kaçınmak, ıztırap ve çileler karşısında duyarsız kalmak ve etrafına güzellik tevzî etmemek öyle imkânsızdır.