17 Eylül 2015

Eskiden pek çok dergâhın duvarını, mânevî mesaj ve îkazlar ihtivâ eden hüsn-i hat levhaları süslerdi. Bunlardan birinde de “hîç” yazardı. Kâmil insan olma yolundaki ilk adım; kişinin “hiç”liğini idrâk etmesidir. Kendisini hayırlara ulaştıracak, şerlerden koruyacak yegâne güç ve kudretin, Cenâb-ı Hakʼtan olduğunu bilmesidir.

Unutmayalım ki bu dünyaya sıfır sermaye ile geldik. Elimizdeki bütün nîmetler, Cenâb-ı Hakkʼın lûtfudur. Bu lûtuflar karşısında insanın aczini idrâk etmesi ve; “Ben kazandım, ben başardım…” demek yerine “Senʼin lûtfundur, Senʼin ihsânındır yâ Rabbi!” hissiyâtı içinde olması îcâb eder.