16 Kasım 2022

İslâm, her hususta nezâket, zarâfet ve letâfet dînidir. Meselâ infakta gözetilmesi gereken edebi Ebû’l-Leys Semerkandî Hazretleri şöyle ifade buyurur:

“(Bir infak esnâsında) veren, alana teşekkür edâsı içinde olmalıdır. Çünkü alanın nasîbi, dünyevî ihtiyacın giderilmesidir. Verenin nasîbi ise uhrevî ve sonsuz lûtuflar ile Cenâb-ı Hakk’ın rızâsıdır. Böyle olunca; veren, alandan daha kârlı durumdadır. Onun için de muhâtabına teşekkür etmelidir.”