16 Ağustos 2016

Tasavvufu lüzumsuz görmek; ihlâs, takvâ, irfan, nefis tezkiyesi, hâsılı Allâh’a “ihsân” kıvamında bir kullukta bulunmayı gereksiz görmektir.