14 Mayıs 2023

Kimlere muhabbet beslediğimize, kimlerin safında/tarafında, dostluk ve yakınlığında olduğumuza, hayattaki tercihlerimizin bizi âhirette hangi kefeye koyacağına son derece dikkat edelim.

Unutmayalım ki; yarın âhirette sâlihler zümresinde yer almak istiyorsak, bugün biz de, hâl ve davranışlarımız, hissiyat ve fikriyatımız, dünya görüşümüz ve tercihlerimiz itibarıyla, dâimâ sâlih müʼminlerin izini takip etmeliyiz.