14 Mayıs 2023

Sâlih müʼminlerle beraberlik, gönülleri ihyâ eder. Fâsıklarla beraberlik ise, âdeta ruhlara zehir saçar. Bunun içindir ki Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz:

“Kişi arkadaşının dîni üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin!” buyurmuştur. (Tirmizî, Zühd, 45)