14 Haziran 2016

Ramazân-ı Şerîfʼin câmilerde ve kurslarda yaz Kurʼân eğitimine tevâfuk ettiği şu günlerde, Kurʼânʼa hizmet, en büyük nîmet bilinmelidir. Kimi ilmiyle, kimi malıyla, kimi de emeğiyle, bu hizmetlere cân u gönülden destek vermelidir.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Eğer siz, Allâhʼa (Allâhʼın dînine) yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.” (Muhammed, 7)