13 Mart 2016

Bugün kardeşliğimizi ve cemiyetimizin kardeşlik dokusunu muhâsebe etmeliyiz. Toplumumuz, Malazgirtʼte ve Çanakkaleʼde olduğu gibi tek bir yürek hâlinde midir? Yoksa toplumumuzun kalbi çatlaklarla mı doludur? Hak yolundaki cehd ü gayretlerimiz, fedakârlıklarımız, ashâb-ı kirâm ile, muzaffer ecdâdımız ile mukâyese edildiğinde hangi seviyededir? İbadet hayatımız, aile hayatımız, iş hayatımız; Cenâb-ı Hakkʼın sevdiği “ihlâs”, “takvâ”, “ihsân” ölçülerine göre ne durumdadır?