13 Kasım 2022

Sonsuz âlemlerde meknuz sayısız alâmetler, deliller, sırlar, hikmetler, incelikler ve hakîkatler, her dâim bizleri düşündürmeli:

‒Bu muhteşem eserlerin Müessirʼi ve Sanatkârʼı kim?

‒Bunları yoktan var eden kim ve niye yarattı?

‒Geliş nereden, gidiş nereye?

‒Hayat nedir, ölüm nedir?..