12 Eylül 2016

Ramazan bayramı, nasıl ki bir “takvâ” hayatının şehâdetnâmesi ise, kurban bayramı da bir “fedakârlığın” şehâdetnâmesidir. Hazret-i İbrahim ve İsmail -aleyhisselâm-’ın fedakârlığını örnek alarak Cenâb-ı Hakk’a yaklaşabilmeyi telkin eden bir bayramdır.

Ömrümüzü, “takvâ” ve “fedakârlık”la tezyin etmeliyiz ki, son nefesimiz, ebedî bir bayrama kavuşmanın ilk sevinci olsun…