12 Ağustos 2023

İbrahim Desûkî -rahmetullâhi aleyh- şöyle buyurmuştur:

“Kur’ân okumak isteyen kimse, evvelâ dilini kötü sözlerden temizlemelidir. İsrafa kaçmamalı, haram ve şüphelilere karşı teyakkuz hâlinde olmalıdır. Şayet bunlara dikkat etmezse, Kur’ân-ı Kerîm’e karşı edepsizlik etmiş olur…”