11 Mayıs 2023

Allah ve Rasûlʼünün düşmanlarına sempati ve hayranlık duymaktan, hattâ onlara en ufak bir iltifat nazarıyla bakmaktan bile sakınmak gerekir. Aksi hâlde bu nevi tavırlar, onların îtibârını artıracağı için, Allâh’ın gazabına sebebiyet verir.

Nasıl ki ibadet ve kulluk gayretlerimizin hebâ olmaması için, nefs ve şeytanın hile ve tuzaklarından sakınmamız gerekiyorsa; âhiretimizi ebedî bir hüsrâna çevirmemek için de, Allah ve Rasûlullah düşmanlarının peşine takılmaktan titizlikle sakınmalıyız.