11 Mayıs 2023

Kâmil bir îman; lâyıkına muhabbet, müstahakkına da nefreti gerekli kılar.

Yani Hakkʼa, hayra ve hakîkate vâsıl olmak isteyen bir kul; bâtıldan, şerden, şeytan ve avenesinden, Allah ve Rasûlullah düşmanlarından uzak durmakla da mükelleftir.