11 Haziran 2016

Ramazân-ı Şerîfʼin oruç, iftar, terâvih, sahur, mukâbele heyecanını ganimet bilmeliyiz. Gönlümüzün ibadet ve takvâ hayatına alışması için, bunlar mânevî bir rehabilite imkânıdır. Ramazan gün ve gecelerini dahî israf edenler içinse; Cebrâil -aleyhisselâm-ʼın şu ihtârı kâfîdir:

“Ramazânʼa erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun!” (Hâkim, IV, 170/7256)