11 Ekim 2018

Necip Fâzıl Kısakürek;

“Meyve derdinde olmayan ağaç, odundur.” diyerek aslında anne-babaların esas mes’ûliyetini veciz bir şekilde hulâsa eder. Eğer anne-babalar evlâtlarını İslâmî kültürle yetiştirirlerse, yarın onlar da sâlih ve sâdık evlâtlar olurlar. Yok eğer evlâtlarını “uydum kalabalığa” diyerek toplumdaki gâfillerin akıntısına bırakırlarsa, hem dünyada hem de âhirette ağır bir nedâmetle karşılaşırlar…