10 Temmuz 2017

Kemâle erebilmek için iki türlü ilim gerekir:

Birincisi, zâhirî ilimdir ki hocalardan, kitaplardan tahsil edilebilir.

İkincisi ise bâtınî ilimdir. Yani iç âlemimizde tahsil edeceğimiz bir ilimdir. İnsan bunu kitaptan ve hocadan elde edemez. Ancak kalbine merhaleler katettirerek buna nâil olabilir. Bu inkişaf da “ihlâs” ve “takvâ” neticesinde meydana gelir.