10 Mart 2016

Hazret-i Osman -radıyallâhu anh- buyurur:

“Beş şey takvâ ehlinin alâmetidir:

  1. Sâlihler ve sâdıklarla (Hak dostlarıyla) beraber olmak.
  2. Nefsini ıslâh edip diline hâkim olmak.
  3. Dünyalıklardan nefsine hoş gelen bir şeye eriştiğinde onun zarar-ziyanını ayırt edebilmek, dinden kendisine az bir şey bile nasip olduğunda onu da ganimet bilmek.
  4. Haram karışır endişesiyle midesini helâlden (de olsa tam olarak) doldurma(yıp riyâzat hâlinde ol)mak.
  5. (Hiçlik ve tevâzû hissiyâtı sebebiyle) bütün insanların kurtulduğunu, yalnız kendisinin mahvolduğunu düşünmek.”