09 Temmuz 2017

Cenâb-ı Hak bizi Dâru’s-Selâm’a/Cennet’ine dâvet ediyor. Fakat her davetin bir kabul şartı vardır. Cennet davetinin şartı da “takvâ” ile seviye kazanmış bir kalb-i selîm, kalb-i münîb ve nefs-i mutmainne’dir. Cenâb-ı Hak ancak o zaman kulunu muhatap alıyor:

(Sâlih) kullarımın arasına katıl ve Cennet’ime gir.” (el-Fecr, 29-30) buyuruyor.