09 Eylül 2016

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Allah yolunda gerekirse ateşe girmek de vardır. Lâkin ateşe atılmadan önce, kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır! Çünkü ateş, seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz!..”

Demek ki âhirette ateşin bizi tanıyıp yakmaması için, İbrahim -aleyhisselâm-’ı “Halîlullah”, yani “Allâh’ın dostu” kılan vasıfların, bizde ne kadar bulunduğunu mîzân etmemiz gerekir. Yarın ateşin bizi tanıyıp yakmamasını istiyorsak, bugün Hazret-i İbrahim gibi, Hakk’a tevekkül, teslîmiyet, sadâkat ve itaatle Rabbimiz’e “dost” olmaya gayret etmeliyiz. İlâhî imtihan tecellîleri olan çile ve meşakkatleri, sabır ve rızâ ile karşılayıp nefsimizin tezkiyesine vesîle bilmeliyiz. Hakk’a muhabbet ve sadâkatimizi; İslâm’ın yücelmesi yolundaki fedakârlıklarımızla ispat etmenin gayreti içinde olmalıyız.