08 Şubat 2015

Kul, dünyevî ve nefsânî ihtiraslarını aşabildiği ölçüde ilâhî muhabbet ve dostluğun hazzını yaşayabilir.