08 Mayıs 2023

Kimleri dost edineceğimiz hususunda son derece dikkatli ve seçici davranmalıyız.

Bizi yanlışta gördüklerinde münâsip bir lisanla îkaz edecek, hatâ ve kusurlarımızı düzeltecek, Kurʼân ve Sünnet istikametinde bir hayat yaşamamıza yardımcı olacak sâlih müʼminlerle dost olmalıyız.