08 Kasım 2016

Bir annenin yavrusuna süt verip beslemesi, onun en aslî vazifelerinden biridir. Lâkin bulunduğu yerde yangın çıktığı zaman, hiçbir anne süt vermeye devam edemez. O an için kendisini ve yavrusunu yangından kurtarmak, en hayatî vazife hâline gelir.

Bugünkü manzara ortada:

Mânevî yangınlar, her taraftan evlâtları tehdit etmekte. Menfî tesirlerin şiddeti her taraftan sarmakta.

Bu ateşler içinde bir anne-babanın vazife ve mes’ûliyeti; evlâdının sadece biyolojik ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret olamaz.

Bugün anne-babaların asıl vazifesi; evlâtlarını İslâmî bir kimlikle yetiştirmektir. Onları Cennet mîrâsına medâr olacak istikâmette yetiştirmektir.