07 Nisan 2017

Ashâb-ı kirâm nasıl bir fazîletler medeniyeti inşâ ettiyse, bugün bizim de kendimizi onlarla kıyaslamamız ve gayret-i dîniyyemizi artırmamız îcâb ediyor. Zira her medeniyet kendi insan tipini yetiştirir. Bizler de asr-ı saâdette temelleri atılan ve 14 asırdır devam edegelen fazîletler medeniyetinin bugünkü temsilcileri durumundayız. Bu medeniyeti yaşayıp yaşatmak, gelecek nesillere bütün ihtişamıyla intikâl ettirmek zorundayız.