07 Ağustos 2014 Perşembe

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Öyle bir zaman gelecek ki, o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak:

‒Helâl para.

‒Cân u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş. (Yani zor zamanlarda derdinle dertlenecek bir din kardeşi… Bugün Sûriyeli, Gazzeli kardeşlerimizi gözümüzde bir canlandıralım…)

‒Kendisiyle amel edilecek bir Sünnet-i Seniyye. (Kaybolan sünnetleri ihyâ etmeliyiz…) (Heysemî, I, 172)