06 Ağustos 2014 Çarşamba

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz, insanlığın rûhuna bir güneş gibi doğmadıkça; zulüm, haksızlık ve vahşetle her geçen gün daha da zâlimleşen medeniyetin(!), insanlığı içine sürüklendiği zifiri karanlıklar aydınlatılamaz.

Kalpler, Kur’ân ve Sünnet zemzemiyle yıkanmadıkça, imansızlık ve ahlâksızlık cehenneminin is ve dumanlarından temizlenebilmek, mânevî buhranlardan kurtulabilmek mümkün değildir.