05 Ocak 2015

Dünyâ ebedî âleme giden yolda sadece bir istasyondur. İstasyonda uyunmaz. İmam Şâfiî Hazretleri bu gafletten îkaz sadedinde şöyle buyurur:

“Kervanların yolculukta ev inşâ etmeleri akıl kârı mıdır?..”