05 Kasım 2022

Allah rızâsı için yapılan hayır-hasenâtı mümkün mertebe gizleyip onları yapan kendisi değilmiş gibi âdeta “ârifâne bir tecâhül” sergilemek, yani “bildiği hâlde bilmiyormuş gibi” davranmak, kalbî olgunluğun bir göstergesidir. Bunun içindir ki Hak dostları:

“İki şeyi unutma:

  1. Allâh’ı,
  2. Ölümü.

İki şeyi de unut:

  1. Sana yapılan fenalıkları,
  2. Yaptığın hayır ve iyilikleri.” buyurmuşlardır.