05 Ağustos 2017

Fânî hayatın sultanlıkları, bir gün mutlakâ son buluyor. Fakat Hak dostlarının mânâ sultanlığı, vefatlarından sonra bile aynı ihtişâmıyla gönüllerde devam ediyor. Nitekim Şâh-ı Nakşibendlerin, Mevlânâların, Yûnusların, Hüdâyî­lerin türbelerine her gün akın akın gelen ziyaretçiler, diğer taraftan da onların gönül mahsûlü eserlerine gösterilen büyük alâka, bunun apaçık bir göstergesidir.

Düşünmek gerekir ki bu zâtlar, insanlara servet dağıtmamış; dünyevî bir makam ve mevki ihsân etmemişlerdir. Fakat onlar, gönüllerini bir rahmet dergâhı hâline getirerek o dergâhtan insanların ruhlarına feyz, rûhâniyet ve huzur tevzî etmişler, onların mânevî hastalıklarına şifâ menbaı olmuşlardır. Bu sebeple onlar, fânî hayatlarından sonra da insanlığın gönüllerinde yaşamaya devam etmektedirler.