05 Ağustos 2014 Salı

Ebûʼl-Hasan Harakānî Hazretleri buyurur:

“Herkes, hiçbir şey bilmediğini anlayıncaya kadar hep bildiğiyle övünür durur. Nihayet hiçbir şey bilmediğini anlayınca bilgisinden utanır ve işte o zaman mârifet (yani ilim, irfan ve Hakkʼa yakınlık) kemâle erer. Çünkü gerçek bilgi, bilmediğini bilmektir.”