04 Mart 2015

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“Sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe aslâ «birr»e (yani hayrın kemâl noktasına) eremezsiniz! Her ne infâk ederseniz, Allah onu hakkıyla bilir.” (Âl-i İmrân, 92)

“Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın!..” (el-Bakara, 267)

Bir gün Hazret-i Âişe Vâlidemiz, kokusu biraz değişmiş bir eti sadaka olarak vermek istemişti.

Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ona:

“Yâ Âişe! Kendin yemediğin bir şeyi tasadduk mu edeceksin?!” îkâzında bulundu. (Heysemî, III, 113)